16 آذر 1398
تبلیغات

مقالات

فیلتر عنوان 

نمایش # 
# عنوان مطلب
101 جهانی شدن ،مدیریت و تجارت الکترونیک
102 اهداف استراتژیک در تجارت الکترونیک
103 سیستم مدیریت تغییر پروژه
104 دفاتر مدیریت پروژه
105 سیستم‌ها و آینده مدیریت دانش
106 بازارهای پویای دانش؛ راهی در تحقق مدیریت دانایی
107 فرایند تعیین راهبرد دانش سازمانی در نظامهای مدیریت دانائی
108 توسعه نظام مدیریت دانش در زیمنس
109 ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین دانش و بهینه سازی آن در طرح های انرژی
110 استراتژی شما برای مدیریت دانش چیست؟
111 الگــوی منطقی برای ارزیابی سازمان و برنامه ها
112 اهمیت تدوین شاخصهادر سیستم ارزیابی
113 مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی
114 ارکان ارزیابی عملکرد منابع انسانی
115 چالش های جدید ارزیابی عملکرد وارائه الگوی موثر درسازمانهای تحقیقاتی
116 اصول قیمت گذاری
117 مديريت زمان
118 يازده نکته در مدیریت زمان
119 مدیریت تحول در برنامه ریزی منابع سازمان
120 مدیریت تغییر فناوری

صفحه 6 از 23

دریافت کاتالوگ

 

CRM سنجش نیاز به