16 تیر 1399
تبلیغات

مقالات

فیلتر عنوان 

نمایش # 
# عنوان مطلب
121 رهبری تغییر
122 مدیریت تغییر برای اجرای فناوری اطلاعات
123 مدیریت و رهبری تحول
124 معرفی استاندارد ها وسیستم های مدیریت کیفیت
125 مدیریت درHSE
126 توسعه پایدار
127 فرایند توسعه محصول جدید
128 ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی در قالب سند چشم‌انداز 20ساله با تأکید بر دستیابی به فناوری پیشرفته
129 الگوهای نوظهور در سنجش پایداری توسعه
130 سرمایه اجتماعی ،اصل محوری توسعه
131 استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی
132 قراردادهای انتقال فناوری
133 بسط فرایند ریسک برای اداره فرصتها
134 مدیریت ریسک ، رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازمانها
135 نقش فناوری اطلاعات در تولید و ساخت
136 مدیریت استراتژیک تامین کنندگان
137 زنجیره های تامین
138 بازنگری در بهره وری
139 بررسی شاخص های بهره‌وری ، سرمایه های نامشهود سازمان
140 مفاهیم مبهم بهره‌وری و عملکرد

صفحه 7 از 23

دریافت کاتالوگ

 

CRM سنجش نیاز به