17 آذر 1398
تبلیغات

مقالات

فیلتر عنوان 

نمایش # 
# عنوان مطلب
141 اهمیت کاربرد ساختار شکست کار -WBS- در پروژه ها
142 روندتکاملی‌ سیستم‌های‌ مدیریت‌ کیفیت‌
143 رابطه راهبرد سازمان با مدیریت کیفیت جامع
144 بحران ومدیریت بحران-بررسی آثار مثبت و منفی بحران در سازمانها
145 برنامه ریزی و تصمیم گیری در مدیریت بحران
146 تلفیق مدیریت بحران در راهبردهای سازمان
147 مدیریت بحران سازمانی
148 بررسی مبانی تئوریک مدیریت بحران
149 توان مديريت-مديريت توان
150 مدیریت پيش‌نگر در هزاره سوم
151 استراتژي در مديريت
152 مديريت استراتژيك منابع انساني با کمک سيستم اطلاعات مدیریت
153 نگرش هاي جديد در مديريت
154 اتحاد استراتژیک شرط موفقیت سازمانها
155 کاربرد مدیریت استراتژیک در سازمان های غیرتجاری(2)
156 مدیریت استراتژیک بر اساس مدل SWOT
157 تفکر استراتژیک و بهره برداری از فرصتها
158 مديريت دانش از ديدگاه يك استراتژي تجاري
159 برون سپاری
160 فنــاوری اطلاعـات، رویکردی نوین در اشتغال زایی

صفحه 8 از 23

دریافت کاتالوگ

 

CRM سنجش نیاز به