26 شهریور 1398
تبلیغات

مقالات

فیلتر عنوان 

نمایش # 
# عنوان مطلب
21 مفهوم رضایت مشتری در بازارهای صنعتی
22 مفهوم رضایت مشتری در بازارهای صنعتی
23 موضوعات استراتژیک در اجرای مدیریت ارتباط با مشتری
24 بهره برداری هوشمندانه از سیستمهای تماس گیر هوشمند مرکز تماس
25 مدیریت کانالهای ارتباطی با مشتریان بصورت مجتمع و متمرکز
26 اطلاعاتی در مورد منافع استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان در مراکز تماس(Call center)
27 افزایش فروش، از مهمترین اهداف تبلیغات
28 اجزای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
29 مزایای به کار گیری سیستم های ارتباط با مشتری
30 داده كاوي درمديريت ارتباط بامشتري
31 نحوه و اهمیت مدیریت شکایات مشتريان و راهکارها
32 مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
33 کمیته رسیدگی به شکایات ارزشیابی کارمندان
34 توصیه هایی برای استقرار نظام مدیریت پاسخگو در سازمان ها
35 بازار يابي اثر بخش
36 مدیریت مشتری مداری سازمانی یا جهانی؟(WCM & CRM
37 رازهای برخورد با مشتری
38 ۸ روش برای بهبود بخش خدمات به مشتریان
39 رضايت مشتري در بازارهاي صنعتي
40 بهبود ارتباط نزدیک با مشتری

صفحه 2 از 23

دریافت کاتالوگ

 

CRM سنجش نیاز به