16 تیر 1399
تبلیغات

مقالات

فیلتر عنوان 

نمایش # 
# عنوان مطلب
441 مديريت ارتباط با مشتري در محيط الكترونيكي
442 فن آوری مدیریت ارتباط با مشتری سیستمهای CRM چیست؟
443 5 اصل برای موفقیت CRM
444 مشتری مداری رمز موفقیت شرکت سیسکو است
445 کم توجهی به مشتری، واریز پول به جیب رقبا
446 "سازمان مشتري مدار "

صفحه 23 از 23

دریافت کاتالوگ

 

CRM سنجش نیاز به