16 تیر 1399
تبلیغات

مقالات

فیلتر عنوان 

نمایش # 
# عنوان مطلب
61 بازاریابی مستقیم
62 نگاهی به اصلی ترین اصول و روش مکالمات کاری و تجاری
63 مدیریت بر مبنای فعالیت
64 خدمات پس از فروش
65 سرمایه گذاری بلندمدت; کیفیت کالا و خدمات پس از فروش
66 استراتژي هاي خدمات فروش و پس از فروش
67 محور های عمده و فرعی(پشتیبان) خدمات پس از فروش
68 بررسی علل تاخیر در اجرای قراردادهای پیمانکاری ساخت و نصب
69 پیمانکاری و انواع قراردادهای پیمانگاری
70 انواع قراردادهای پیمانكاری
71 فرهنگ مديريت ‌پروژه - قراردادهاي پيمانكاري
72 موارد مهم ادعاهاي قراردادي پيمانکاران
73 سیستم مدیریت ارتباط با مشتری
74 مديريت ارتباط با مشتري در محيط الكترونيكي
75 نمایشگر(داشبورد) مدیریت
76 هوش سازماني( OI)
77 هوشمندی کسب و کار
78 مقدمه ای بر داشبوردهای عملکرد سازمانی
79 مدیران اجرایی و امکانات داشبورد
80 سیستم داشبورد مدیریت (Dashboard Management System

صفحه 4 از 23

دریافت کاتالوگ

 

CRM سنجش نیاز به