16 آذر 1398
تبلیغات

مقالات

فیلتر عنوان 

نمایش # 
# عنوان مطلب
81 داشبورد مدیریتی؛ چشم بینای مدیریت امروز
82 هوش تجاری و داشبورد اطلاعات مدیریت سان
83 داشبورد فروش داشبورد مدیریت فروش
84 گزارش اول شناخت استانداردهاي ساخت و مستند‌‌سازي محصولات نرم‌‌افزاري
85 مدير الكترونيك، يک الزام
86 تجارت الکترونيک رااز کجا شروع کنيم؟
87 دانايي و اطلاعات؛ آينه‌اي واحد، جوامعي متفاوت
88 تجارت سيار؛ جلوه‌اي از فناوري ارتباطات
89 نقش فناوري اطلاعات در برنامه ريزي منابع سازمان
90 قيمت گذاري در بازارهاي الكترونيك
91 درايت در فناوري اطلاعات
92 بهبود زنجيره تامين با رديابي فركانس راديويي 188
93 آينده نگاري علم و فناوري
94 اطمینان سازمانی در کسب و کار
95 قراردادهای انتقال فناوری
96 مزیت رقابتی در تجارت الکترونیک
97 عاملهای هوشمند در تجارت الکترونیک
98 تبلیغات اینترنتی
99 چگونگی حفظ مشتریان اینترنتی
100 بانکداری الکترونیک و سیرتحول آن در ایران

صفحه 5 از 23

دریافت کاتالوگ

 

CRM سنجش نیاز به