29 دی 1400
تبلیغات

مدیریت قراردادها

در دسترس داشتن کلیه اطلاعات قراردادها

پس از ثبت اطلاعات مربوط به هر نوع قرارداد که متناسب با نیاز سازمان طراحی گردیده است قرارداد در چرخه کنترل واحد امور قرارداد ها قرار خواهد گرفت بدین معنی که واحد تولید یا سفارشات در لیست کاری خود قرار داد های مربوط به بخش خود را مشاهده کرده و بر اساس اطلاعات موجود در آن مانند تاریخ اتمام قرارداد یا درجه اولویت قرارداد مذکور پیگیری های مربوط به آن را انجام خواهند داد و بدین طریق دو واحد فروش و تولید کاملا با هم هماهنگ خواهد شد.

  • امکان ثبت انواع قرارداد و تفکیک آنها
  • گروه بندی قراردادها و درجه اولویت اجرایی آنها
  • امكان ثبت الحاقيه روي قرارداد
  • دریافت فرمت خام قرارداد و جایگزینی اطلاعات جدید جهت چاپ قرارداد

کمک به تصمیم گیری درباره عقد قرارداد و وضعیت قرارداد های منعقد شده

با کمک سیستم کنترل قراردادها قبل از اینکه قراردادی منعقد شود نیاز به دریافت وضعیت قراردادها ی قبلی سازمان می باشد تا بر اساس آن برنامه زمانبندی شده ی دقیقی به قرارداد جدید داده شود یا به عنوان مثال وضعیت کاری پیمانکاران یا کارشناسان مرتبط با قرارداد مذکور مورد بررسی قرار داد تا سازمان طبق مدت زمان تعیین شده جهت اجرای قرارداد اعتماد مشتری را جلب کند یا قرارداد دقیقا در زمان تعیین شده اجرا گردد. بدون شک اطلاع از وضعیت قرارداد های منعقده بهترین آیتم جهت پیشبرد و عملکرد مدیران است.

مهمترین گزارشات این بخش

  • وضعیت قراردادهای موجود در سازمان
  • عملکرد هر کدام از پرسنل در بخش امور قراردادها (پیمانکاران- مدیر فروش- واحد تولید-واحد نصب و پشتیبانی و ...)
  • گزارش تحلیلی بین قیمت های ارسالی و تبدیل آن به قرارداد در بازه زمانی خاص

ارائه پیشنهاد قیمت

مهمترین آیتمی که شاید به گونه ای بر انعقاد قرارداد اثر مستقیم دارد بخش ارائه پیشنهاد قیمت و مدیریت آن در ارتباط با مذاکره مشتریست . با کمک این سیستم شما از تک تک مبالغ پیشنهادی مطرح شده به مشتریانتان آگاه هستید و به راحتی  می توانید چرخه ارتباط با مشتریانتان را بدون هیچ نگرانی پی بگیرید. در این بخش نیاز به پیگیری قیمت پیشنهادی ارسال شده به مشتریان می باشد تا وضعیت مشتری بر اساس آن سنجیده شود که این سیستم این سیکل را به صورت کامل در دل خود جای داده است. بر همین اساس نیز در قسمت کنترل قراردادها مبالغ پیشنهادات ارسالی با پذیرش آن توسط مشتری مقایسه خواهد گردید.

دریافت کاتالوگ

 

CRM سنجش نیاز به