25 مهر 1397
تبلیغات

نرم افزار مدیریت قراردادهای ویژه راه و ساختمان

 

نرم افزار یکپارچه مدیریت قراردادها این امکان را فراهم می اورد تا کلیه قراردادها و پروژه های پیمانکاری و روند پیشرفت انان را بصورت انلاین  تحت نظارت و کنترل قرار دهید

مزایای استفاده از این نرم افزار

 • دسترسی سریع به کلیه اطلاعات پیمانکاران و سوابق اجرایی آنان
 • تنظیم جدول بودجه سالیانه
 • ممانعت از تنظیم قرارداد با پیمانکاران فاقد صلاحیت
 • امکان انتقال پیمانکار در لیست سیاه جهت جلوگیری از انعقاد قرارداد با وی
 • کنترل تنظیم قرارداد بر اساس اعتبار و بودجه باقی مانده و ممانعت از تنظیم قراردادهای فاقد اعتبار
 • تنظیم قرارداد و تحت کنترل بودن مراحل اجرایی آن از زمان انعقاد تا اتمام قرارداد و یا فسخ و توقف

 • داشتن سیستم تولید متن با این تعریف که در زمان پرینت قرارداد ها متن های متغیر جایگزین فرمت قرارداد می شود
 • امکان پیوست مستندات قرارداد
 • امکان مدیریت کاهش و یا افزایش مبلغ قرارداد بر اساس درصد
 • امکان ورود فهرست بها محصولات و خدمات
 • امکان تنظیم صورت وضعیت و جلوگیری از ارائه صورت وضعیت هایی که مبالغ ان دارای مغایرت است
 • تحت کنترل بودن کلیه مستندات مربوط به هر مرحله و صورت وضعیت
 • امکان بررسی صورت وضعیت ها توسط دستگاه ناظر تعیین شده
 • ثبت و نگهداری کلیه نظرات هر ناظر در تمامی مراحل قرارداد و صورت وضعیت مربوطه
 • نظارت بر پرداخت صورت وضعیت های قرارداد بر اساس مبلغ، میزان افزایش، کاهش و کسورات قانونی و خسارات تاخیر تعریف شده
 • امکان اطلاع رسانی روند بررسی و پرداخت صورت وضعیت ها به پیمانکاران از طریق پیام کوتاه و ایمیل
 • وجود فرمت های چاپی شامل قرارداد، رسید پرداخت و صورت وضعیت
 • گزارش گیری از مراحل و وضعیت هر قرارداد
 • گزارش گیری از مراحل و وضعیت هر صورت وضعیت و درخواست وجه
 • گزارش گیری از وضعیت حساب پیمانکاران
 • گزارش گیری از قراردادهای هر پروژه
 • تعریف سطوح دسترسی برای پیمانکاران و کاربران

دریافت کاتالوگ

 

CRM سنجش نیاز به

extra online phentermine saturday delivery tetracycline bruising taking xanax with ambien accutane and results l-carnitine weight loss how to inject phenergan tablets xanax order online with no prescription message boards for zetia protonix medicine cefaclor 250 mg evista vs fosamax amoxicillin solvent safety of hoodia claritin ingredient what is better viagra or levitra snorting lamictal losing weight after stopping lexapro does diflucan cause die off symptoms prozac interaction with alchohol hoodia for diet clomid for men viagra usage isoniazid therapy buy 5-htp meridia cheap from india lisinopril reactions asacol drug mg of fluoxetine 5-htp increase lh plavix and platelets pharmacology interaction of morphine and bupropion allergic reaction to prednisone zolpidem ambien wild ginseng buyers discount ambien zoloft problems organic ginseng teas australia vytorin warnings zofran odt trileptal and bipolar phentermine wikipedia surgery and aspirin hoodia 57 viagra soft foods to avoid with coumadin aspirin desensitization home for purim elliot yasmin buy viagra ups no script xanax wellbutrin 300 prednisone information brahmi oil drug testing hydrocodone shemale yasmin zyprexa bipolar counteracts lipitor wellbutrin price comparison nitroglycerin tablets why is nexium so expensive combining cymbalta with effexor buy differin gel ginseng and weight loss roza and the horse prince purchase phentermine online using mastercard cymbalta 60 mg can ambien cause priapism insulin resistance glucophage foods to avoid while on coumadin buy accutane 120mg day cymbalta online pharmacy vicodin hydrocodone phentermine no rx usa vicodin snorting olanzapine lawyers los angeles brahmi herb effexor works to cure depression lasix 40 mil taken while pregnant real phentermine no dr prescription needed neem toothpaste wholesale diflucan no prescription what causes multiple pregnancies clomid lipitor flatulence taking prometrium during pregnancy alprazolam for dog no prescription cialis adverse reaction hydrocodone cheap tadalafil prednisone lab values hydrocodone compound syrup mor olanzapine lawyers california mevacor 40mg tab neurontin pain carafate vomiting dog mefloquine lariam adverse effect of bactrim methotrexate danger lipoplex with hoodia teva amoxicillin actions of lopressor hydrochlorothiazide gout did remeron help anyones anxiety buy zocor acyclovir si diet pills with hoodia fsh levels change while taking clomid prescription not required phentermine eliminating effexor withdrawl symptoms zithromax lowest price stress cardiomyopathy valium propecia buy paypal phentermine amoxicillin treatment tamoxifen citrate research chemicals valium addiction abuse metformin risks depakote 250mg l-carnitine removing toxic metals richs msm lotion who makes cialis seroquel drug interactions ambien 5mg dizziness from taking zovirax and benadryl citalopram alcoholism ambien driving viagra purchase online phytopharm hoodia improved l-glutamine nizoral everyday hydrocodone gg syrup wellbutrin xl 150 pt 141 viagra im prescribed xanax for stop taking prozac meridia 15mg what happens if i snort hydrocodone mobic compared to ibuprofen diflucan dosage dogs aspirin dosage alcohol and coumadin pulmicort albuterol viagra tutorial 100 hoodia gordonii lexapro and bipolar lowest price viagra