نرم افزار مدیریت دایره حقوقی ویژه بانک ها و موسسات مالی

در کمتر از ۱۵ ثانیه وضعيت و روند پیشرفت کلیه پرونده های حقوقی سازمانتان را مشاهده و مدیریت نمایید

سوالات زیر را از خود بپرسید تا مدیریت کلیه پرونده های حقوقی بانک خود را ارزیابی کنید:

× آیا در بانک شما دسترسی به اطلاعات مربوط به یک پرونده خاص به سرعت و به آسانی امکان پذیر است ؟

× آیا کلیه سوابق و مدارک پرونده های حقوقی/کیفری/ثبتی و اداری خود را به صورت صحیح نگهداری می کنید ؟

× آیا در زمان عدم حضورتان در بانک و یا به هنگام سفرهای ضروری از رخدادها و وضعیت پرونده های مهم مطلع می شوید؟

× آیا می دانید در بانک شما و در لحظه ای که این اوراق را مطالعه می کنید چه کارهایی توسط چه کسانی با چه کیفیتی در چه مرحله ای و با چه ابزاری در حال انجام است ؟

× آیا از زمان شروع و خاتمه تمامی وقایع و فعالیت ها (پرونده ها ) مطلع هستید ؟

× چگونه با تغییر دادن وکیل یک پرونده سوابق پرونده مذکور را به اطلاع ایشان می رسانید؟

× آیا می توانید عملکرد کارشناسان حقوقی بانکتان را در کمتر از چند ثانیه مورد ارزیابی قرار دهید؟

× آیا از ارتباطات روزانه وکلا/نمایندگان حقوقی با متعهدین پرونده ها ،دادگاه و نتایج آن به درستی واقفید؟

× آیا افزایش اثربخشی کارشناسان حقوقی دغدغه همیشگی شماست؟

× آیا تا کنون از مراتب پیگیری یک پرونده مهم دچار سردر گمی شده اید؟

× آیا فراموشی کارمندان در انجام  برخی از کارها جزء بحث های همیشگی شماست؟

× آیا داشتن آماری دقیق از میزان بدهی و وصولی یک پرونده خاص یا کلیه پرونده ها در یک زمان مشخص و تصمیم گیری بر اساس آن از جمله اهداف مدیریتی مجموعه شماست ؟

× آیا سرعت در به فرجام رساندن پروند ها جزء دغدغه همیشگی شماست ؟

× آیا بانک شما متحمل هزینه های زیادی جهت پیگیری وصول پروند ها است؟

× چگونه از آخرین وضعیت پروند ها ی بانک خود مطلع می شوید؟

ما در شرکت ماهان براین باوریم که انچه تولید کرده ایم  پاسخ گوی بسیاری از دغدغه های مدیران بانک ها و موسسات مالی است که به دنبال راه حلی جامع،سریع و آسان برای کنترل پرونده های حقوقی / کیفری / ثبتی و دعاوی (اداری) بانک خود هستند .

1- سیستم مدیریت اطلاعات پرونده های متعهدین

مزایا :

 • تسهیل و تسریع دسترسی به اطلاعات مورد نیاز  متعهدین
 • تحت کنترل بودن پرونده ها از زمان شروع تا اختتام  آنها
 • به اشتراک گذاشتن اطلاعات یک پرونده با وکیل مربوطه

امکانات :

 • تشکیل بانک اطلاعاتی از پرونده های حقوقی / کیفری / ثبتی / دعاوی ( اداری )
 • دسترسی سریع به اطلاعات اشخاص و ضامنین مربوط به هر پرونده
 • طبقه بندی پروند ها بر اساس نوع پرونده ، حوزه و شعبه مربوطه ، شخصیت ، وکیل پرونده ، تاریخ ورود به حوزه حقوقی و …
 • تعریف اطلاعات وکیل/خواهان/خوانده/شاکی/متهم/ضامن/راهن/شاهد/سبب/مباشر پرونده
 • ثبت اطلاعات اختصاصی هر پرونده
 • امکان ایجاد دفترچه تلفن بانکی برای استفاده منشی و یا بخشی از بانک با قابلیت تعیین دسترسی کاربران

2- سیستم اطلاعات مرتبطین پرونده

 • بانک اطلاعاتی ضامنین پرونده
 • بانک اطلاعاتی راهنین پرونده
 • بانک اطلاعاتی وکلا پرونده
 • بانک اطلاعاتی سایر اشخاص مرتبط با پرونده

3سیستم مدیریت قراردادها

مزایا:

 • تسهیل و دسترسی سریع به اطلاعات قراردادها
 • امکان ثبت چندین قرارداد در یک پرونده
 • گروه بندی قراردادها
 • وجود ارتباط بین پنل قراردادها و هزینه ها جهت براورد ریالی مانده حساب و میزان بدهی پرونده ها
 • وجود ارتباط بین پنل هزینه ها و وصول مطالبات جهت براورد میزان وصولی و میزان بدهی پروند ها

امکانات:

 • تشکیل بانک اطلاعاتی قراردادها با مشخصات خاص شامل اصل تسهیلات پرداختی /مانده اصل بدهی /مانده سود بدهی / جریمه تاخیر/ مجموع بدهی ها/ سررسید اولین قسط/  سررسید آخرین قسط و
 • امکان ثبت وثیقه های قرارداد
 • مشخص شدن میزان هزینه های حقوقی پرونده ها
 • امکان ثبت انواع قرارداد ، زمان قرارداد
 • امکان ثبت ریز مفاد قرارداد و همچنین تعیین شرایط پرداخت مبلغ قرارداد به صورت درصدی و مبلغی
 • پیوست مدارک

4- سیستم مدیریت هزینه ها

مزایا :

 • تسهیل و دسترسی سریع به اطلاعات هزینه ها
 • گروه بندی هزینه ها
 • قابلیت تنظیم فیلتر جهت تعیین محاسبه یا عدم محاسبه هزینه در قرارداد

امکانات:

 • امکان ثبت چندین هزینه در یک قرارداد
 • امکان ثبت انواع هزینه ها و مبلغ پایه و تعداد
 • امکان ثبت موضوع هزینه
 • امکان ثبت تعریف هزینه
 • امکان ثبت وضعیت هزینه
 • امکان ثبت واحد محاسبه

5- سیستم مدیریت وصول مطالبات

مزایا:

 • تسهیل و دسترسی سریع به اطلاعات وصولی پرونده
 • گروه بندی وصول مطالبات

امکانات:

 • تشکیل بانک اطلاعاتی از مشخصات زمان /مبلغ و چگونگی پرداخت بدهی
 • امکان ثبت چندین وصولی در یک پرونده
 • امکان ثبت نحوه وصول
 • امکان ثبت وضعیت وصول

6- سیستم مدیریت پیگیری و کنترل وضعیت پرونده ها

مزایا :

 • پی گیری کامل پرونده از بدو ورود به دایره حقوقی تا زمان اختتام پرونده
 • نگهداری سوابق ارتباط کارمندان با متعهدین پرونده ها
 • نظارت و کنترل بر فعالیت کارمندان
 • نظارت و کنترل بر عملکرد وکلا
 • جلوگیری از قلم انداختن یک پرونده خاص
 • کاهش هزینه های پرسنلی و پرونده ای به علت یکپارچه بودن نرم افزار و انجام برخی فعالیت ها به صورت اتوماتیک
 • کاهش هزینه های واحد حقوقی
 • کمک به کارمندان دایره حقوقی در بر قراری ارتباط و پیگیری منظم و مستمر با متعهدین پرونده ها
 • کاهش مدت زمان اتمام پرونده به علت وجود سیستم پیگیری
 • کمک به افزایش اثر بخشی تیم دایره حقوقی

امکانات :

 • وجود سیستم پیگیری و هشدار خودکار برنامه نسبت به زمان تعیین شده برای پی گیری دوره ای و قرار ملاقات های محضری و دادگاهی
 • دارای سیستم یادآوری کارهای روزانه
 • دارای سیستم یادآوری تاریخ های موثر
 • امکان تقسيم‌بندي و اختصاص پرونده ها به وکلا/نماینده حقوقی بانک

7- سیستم پیام کوتاه

 • تقسیم بندی پرونده های متعهدین و ارسال پیام به گرو ههای انتخاب شده و ارسال جداگانه پیامهای متفاوت برای هر گروه
 • ارسال پیام به صورت تکی
 • ارسال پیام به صورت  پیشرفته ( بدین معنی که با تنظیم فیلتری جهت دستیابی به گروهی از مشتریان با مشخصات خاص ارسال پیام صورت خواهد گرفت )
 • ارسال پیام کوتاه به صورت خودکار در زمان های مشخص برای ضامنین، بدهکار
 • نمایش زمان و تعداد ارسال پیام
 • اضافه نمودن متن های پیش فرض برای جلوگیری از تایپ مجدد
 • منوی مجزای دریافت، ارسال شده ها، ارسال نشده ها
 • جستجو در  پیام های دریافتی و ارسالی
 • ارسال و دریافت پیام های بصورت فارسی و لاتین

ویژگی مهم سیستم پیام کوتاه

 • قابلیت تنظیم وارسال پیام کوتاه با درج نام ، نام خانوادگی و سمت شخص به صورت خودکار

از آنجایی که در حال حاضر پیام ها ی ارسالی برای مخاطبین به صورت گروهی و رندومی بوده و متن پیام برای تمامی مخاطبین یکسان است؛ لذا ارتباط خوبی بین فرستنده و گیرنده پیام برقرار نمی شود و حتی در مواقعی فرستنده با عدم خواندن متن پیام از سوی مخاطب مواجه می شود به همین دلیل این نرم افزار دارای قابلیت ارسال یک پیام همراه  با درج مشخصات فردی مخاطبین
یعنی ( نام، نام خانوادگی، سمت و … ) به صورت خودکار می باشد.

به عنوان مثال :

جناب آقای مهندس محمدی

وکیل محترم بانک صادرات

این پیام جهت یادآوری حضور در جلسه دادگاه در ساعت 8 می باشد.

دایره حقوقی بانک صادرات

8- سیستم مدیریت وظایف و تخصیص کار یادآوری ها

امکانات :

 • تعیین مهلت انجام کار و یادآوری کارها به صورت اتوماتیک
 • تعریف فرآیندها و روال های انجام کار در سازمان
 • تعریف و انتساب کار و مشخص نمودن فرد پیگیری کننده
 • تحت کنترل قرار دادن کارهای محوله

9- سیستم مدیریت کاربران

مزایا :

 • افزایش ضریب امنیت کاری

امکانات :

 • امکان تعریف هر تعداد کاربر در کمترین زمان کاربر
 • امکان تعریف انواع گروه های کاربری با توجه به سبستم های موجود مانند تعریف شعبات
 • امکان تعیین دسترسی به ریزترین عملیات در هر سیستم، برای هر تعداد از کاربران

10- سیستم داشبورد مدیریتی و گزارشات عملیاتی

مزایا :

 • کمک به مدبران جهت تصمیم گیری در شرایط خاص
 • کمک به کنترل ونظارت بر عملکرد پرسنل و واحد های سازمان
 • شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان
 • نظارت سریع، دقیق و روشن بر اهداف و فرایند های کاری سازمان، گروه مشتریان، نوع پیگیری، نتیجه پیگیری

امکانات :

الف ) داشبورد مدیریت در یک بازه زمانی خاص شامل

 • نمودار آخرین وضعیت پرونده ها
 • نمودار تبدیل متعهدین به حکم قطعی
 • نمودار روند پیگیری پروند ها توسط نماینده حقوقی/وکلا
 • نمودار روند ثبت پرونده های جدید
 • نمودار نوع پرونده متعهدین
 • نمودار پراکندگی پروند ها بر اساس حوزه ها
 • نمودار پراکندگی پروند ها بر اساس شعب حوزه ها
 • نمودار شخصیت متعهدین

ب) داشبورد مدیریت قراردادها و هزینه ها در یک بازه زمانی خاص شامل

 • نمودار موضوع قراردادها
 • نمودار تبدیل متعهدین به حکم قطعی
 • نمودار روند ثبت قراردادها
 • نمودار نوع و منابع تسهیلاتی قراردادها
 • نمودار وضعیت قراردادها
 • نمودار وضعیت وصولی ها

ج) گزارشات

 • گزارش وضعیت مالی متعهدین
 • گزارش ریز وضعیت مالی متعهد شامل :
 1. مجموع بدهی و هزینه های قانونی
 2. مانده بدهی
 3. میزان وصولی
 4. به همراه اکشن ارسال پیام کوتاه جهت ارتباط با متعهد پرونده
 • گزارش وضعیت پرونده ها شامل :
 1. تاریخ ورود به دایره حقوقی
 2. نوع وضعیت پرونده
 3. شعبه رسیدگی کننده
 4. کلاسه پرونده
 5. شماره دادنامه
 6. شماره ثبت لایحه اعتراضیه
 • گزارش جامع پروند ها با امکان جستجو یک پرونده بر اساس شماره کلاسه/شماره پرونده/نام متعهد/نوع پرونده و ..
 • گزارش پرونده هاي پیگیری نشده
 • گزارش آخرین وضعیت پرونده های پیگیری شده
 • گزارش اطلاعات ضامنین
 • گزارش اطلاعات وکلا
 • گزارش از تاریخ های موثر در یک بازه زمانی خاص شامل :
 1. تاریخ واخواست سفته
 2. تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک
 3. تاریخ ثبت دادخواست
 4. تاریخ جلسه رسیدگی
 5. تاریخ صدور رای دادگاه بدوی و تجدید نظر
 6. تاریخ اعتراض
 7. تاریخ ارجاع به اجرای احکام
 8. تاریخ صدور شماره برگه اجرائیه
 • گزارش تعداد پرونده ها در بازه زمانی زمانی خاص به همراه فیلتر وضعیت پرونده
 • گزارش از لیست پیام های ارسالی و وضعیت انان
 • امکان چاپ کلیه گزارشات
 • گزارش لیست پیگیری های انجام شده و انجام نشده
 • امکان ساخت گزارش های تخصصی و مورد نیاز

11- پشتیبان و خدمات پس از فروش

 • رفع مشکلات و سوالات کاربران بصورت تلفنی
 • اعزام کارشناس به محل سایت مشتری در مواقع لزوم
 • ارائه آموزش مجدد کاربران در صورت نیاز
 • ارائه ویرایش های جدید نرم افزار در بازه های زمانی شش ماهه
بهبه صورت خودکار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *