رهبري تحول

نوشته:  گري همل[کتابها] ناشر: سازمان فرهنگی فرا[کتابها] ترجمه: مريم شريفيان ثاني[کتابها] , كاوه سرمست[کتابها] شابک: 978-964-7092-92-0 تعداد صفحات: 300 شمارگان ... ادامه مطلب