مقدمه

فناوری اطلاعات باعث هماهنگی فعالیتهای درون سازمانی می شود که به عنوان هسته اصلی مدیریت زنجیره تــــامین تلقی می گردد. نویسنده در این مقاله به تشریح این موضوع پرداخته است که چگونه فناوری اطلاعات نقش محوری را در توسعه عملکرد و موفقیت سازمانهای مجازی ایفا می کند و سیستم های اطلاعاتی باعث ارتباط و ترکیب طراحی قابل برنامه ریزی محصول و تولید آن با فعالیتهای طراحی و فرایند تولید می گردد. وی همچنین نوع فناوری اطلاعاتی موردنیاز برای هماهنگی درون سازمانی و بیرون سازمانی را موردبحث قرار می دهد.

فرایند تبدیل

هر محصول نهایی از میان یک سری تبدیلات عبور می کند. این فرایند زمانی شروع می شود که کارخانه دار مواد اولیه ای را کـــه می خواهد به اجزاء سازنده محصول تبدیل شود را خریداری می کند.

قطعات سپس به تولیدکننده عرضه می شود تا آن را در قالب محصول نهایی مونتاژ کند و اقلام کامل شده را به مشتری ارسال دارد. فرایند تبدیل شامل فعالیتهای متعددی می شود که عبارتند از:

طراحی محصول؛

طراحی فرایند تولید؛

تعیین اینکه چه قطعاتی باید درکارخانه ساخته و چه قطعاتی باید از تامین کنندگان خریداری شود؛

پیش بینی تقاضای مشتری؛

عقد قرارداد با تامین کنندگان خارجی قطعات یا اجزای سازنده.

تامین کنندگان

ایجاد کانالهای توزیع مواداولیه و اجزای سازنده از تامین کنندگان به تولید کننده؛

ایجاد کانالهای توزیع از تولیدکننده بـــه عمده فروشان و از عمده فروشان به مشتریان؛

تولید قطعات سازنده (محصول نهایی)؛

حمل و نقل قطعات سازنده به تولیدکننده؛

تولید مونتاژ محصول نهایی؛

حمل و نقل محصول نهایی به عمده فروشان خرده فروشان و مشتری نهایی. زنجیره تامین می تواند یک سری فعالیتها شامل تبدیل مواداولیه به محصول نهایی تعریف گردد که توسط مشتری خریداری می شود.

همچنان که مواد از سازنده و محصولات با جریان پایین رودخانه ای درحال حرکت هستند. (از منابع عرضه اولیه به مشتریان نهایی) جریانی از اطلاعات در رابطه با تقاضا برای محصـول با یک جریان بالا رودخانه حرکت می کند (از مشتری نهایی به منابع عرضه اولیه).

در طول زنجیره تامین سازمانهای مختلف زیادی وجود دارند که فعالیتهای یکسانی را انجام می دهند. برای هر سازمانی در زنجیره تامین مشتری اش سازمان بعدی در زنجیره تامین و پیمانکارانش سازمان قبلی در زنجیره است.

اثر تحریفی

هر شرکت موجود در زنجیره تامین مواداولیه یا قطعات سازنده را با سفارش دادن به شرکت قبلی تامین می کند. این سفارش مطابق با پیش بینی های فروش ومیزان فروش شرکت بعدی تعیین می شود.

زمـــانی که اطلاعات با جریان بالا رودخــانه ای حرکت می کند عدم دقت در پیش بینی روبه افزایش می گذارد. این ویژگی تقاضا به تاثیر تحریفی آن برمی گردد. اثر تحریفی باعث نوسانات غیرضروری در سطوح تولید و همچنین تقویت _(افزایش) میزان موجودی در طول زنجیره عرضه می شود.

هزینه این فعالیتها درنهایت به مشتری نهایی منتقل می شود که نتیجه آن حاشیه سود پایین تر برای شرکتهای موجود در زنجیره تامین است.

این امر برای شرکتهای موجود در زنجیره تامین مزیتی است که به طور موثر فعالیتها را هماهنگ سازد و فناوری اطلاعات عملیات هماهنگی سازمان با سازمان را در رابطه با فعالیتها موجه سازد.

این هماهنگی فعالیتها هسته مدیریت زنجیره تامین است. هدف بهینه کردن کل سیستم زنجیره تامین ازطریق موارد زیر است:

حداقل کردن اثر تحریفی؛

حداکثر کردن اثربخشی فعالیتهای راهنما در طول زنجیره تامین؛

حداقل کردن موجودی در طول زنجیره عرضه کالا؛

کاهش زمان سیکل (زمانی که بین دادن سفارش و دریافت اقلام طی می شود) در طول زنجیره تامین؛

دستیابی به سطح قابل قبولی از کیفیت در طول زنجیره تامین و…؛

دستیابی به سطح مناسبی از انعطاف پذیری به نحوی که محصولات وخدمات موجود در زنجیره تامین بتوانند جهت پاسخ به نیازهای متغیر مشتری به کار برده شوند.

نقش سازمان مجازی

ایجاد یک رابطه تجاری ویژه ای بین شرکتهای موجود در زنجیره تامین جهت بهینه کردن هماهنگی فعالیتها ضروری است.

این شبکه آزاد از شرکتهای مستقل شکلی از سازمان مجازی است. سازمانهای مجازی عموماً پیرامون شبکه های شرکتهــای مستقل می چـــرخد که جهت استفاده از مهارتها هزینه ها و سرمایه گذاری برای سایر بازارها و داده ها به همدیگر متصل شده اند.

این اتحاد و پیوستگی آزاد با تمرکز زیاد بر هدف گرایی و تاکید بر رقابت زمان بندی شده دارای چرخه زندگی کوتاهی است.

بعضی از شرکتهای موجود در زنجیره تامین قراردادهای بلندمدتی را با تامین کنندگان مشهود برقرار می سازند و بنابراین ارتباط متقابل ایجاد می کنند.

به هرحال سایر شرکتها اقدام به ایجاد تعهدات کوتاه مدت تا زمانی می کنند که آنها نیاز به روش دیگری ندارند.

بنابراین یک شرکت مجازی ممکن است موقعیت شرکائش را به صورت دوره ای تغییر دهد یا یک باره تمام اهدافی را فسخ کند که قبلاً به آنها دست یافته است.

فناوری اطلاعاتی نقش اصلی را در توسعه عملکرد و مــوفقیت سازمانهای مجازی بازی می کند. گروههای مشارکتی شرکتها را با استفاده از شبکه های رایانه ای در موقع مقتضی به کار همزمان قادر می سازد. و درعوض به شرکتها این امکان را می دهد که زمان موردنیاز برای ساخت محصول را کاهش دهند.

پیشرفت در ارتباطات و فناوری رایانه همچون خدمات شبکه محلی پست الکترونیکی تبادل الکترونیکی داده ها کنفرانسهای ویدئویی شبکه طراحی به کمک رایانه (CAD) و تولید به کمک رایانه (CAM) باعث شده که سازمانهای مجازی در هـــر زمینه ای از تجارت به شهرت دست پیدا کنند.

برای رقابتی شدن هر شرکتی باید بر روی مزایای رقابتی اش تمرکز کند و تمام فعالیتهای دیگر خود را به سایر سازمانها بسپارد که این فعالیتها را به صورت تخصصی انجام دهند: (این روش شرکت را قادر به دستیابی به مزایای رقابتی با داشتن نیروی کار کمتر و تاسیسات کمتر و درنتیجه هزینه خالص عملیاتی پایین تر می سازد).

البته با فعالیتهای پیمانکارانی هم تعداد شرکتهای موجود در زنجیره تامین بیشتــــر می شود و هم پیچیدگی زنجیره بیشتر می گردد. تامین کننده یا ارائه کننده خدمات خاص می تواند با چندین زنجیره تامین به طور همزمان همکاری کند.

عرضه کننده یا ارائه دهنده خدمات همچنین می تواند به طور همزمان به چندین شرکت مجازی متصل شود. علی رغم اینکه بعضی از این سازمانهای مجازی ممکن است درحقیقت در رقابت با یکدیگر باشند.

از تولید تا زنجیره تامین

یک تولیدکننده ممکن است به خاطر موفق شدن در بازار رقابت جهانی امروز به طور سریع به تغییرات در محیط تولید پاسخ دهد.

فناوری اتوماسیون برای رسیدن به زمان پاسخگـــــــویی سریع ضروری است. سخت افزاری که امکان برنامه ریزی اتوماسیون را فراهم می سازد به توانایی تولید در پاسخ سریع به تغییرات در محیط تولید کمک می کند.

اتوماسیون قابل برنامه ریزی همچنین به عنوان اتوماسیون انعطاف پذیر نیز شناخته شده است که نوعی فناوری است که باعث ایجاد تغییر راحت در سخت افزار در رابطه با توالی فرایندهـــــــا و انواع عملیات می شود. سخت افزاری که امکـــــان چنین اتوماسیون را می دهد شامل:

ابزارهای ماشینی کنترل عدد کامپیوتری (CNC) که به عنوان ابزاری برای تولید قطعات منحصــر به فرد از محصول مورداستفاده قرار می گیرد.

فناوری CNC از نرم افزاربرای کنترل اتوماتیک فعالیتهای ماشینها استفاده می کند. این فناوری مجازی عصاره اتوماسیون امروزی است.

ربات های تخصصی درعمل برای بارگذاری و تخلیه ابزارهای ماشینی ارزیابی قطعات مونتاژ محصولات یا انجام وظایف تولیدی همچون نقاشی (رنگ آمیزی) و جوشکاری مورداستفاده قرار می گیرند.

سیستم انتقال مواد همچون شبکه باربران خودکار (AVGS) که در جابجایی مواداولیه قطعات کاری قطعات ساخته شده و قطعات نیمه ساخته و ابزارهایی به کار برده می شوند که در طول تجهیزات تولیدی حرکت می کنند.

سیستم انتقال اتوماتیک مواد (AMTS) نیز قطعات نهایی را در سیستم ذخیره و بازیابی خودکار حرکت می دهد و مواد& قطعات و ابزارهای متنوع را جابجا می کند.

سیستم ذخیره و بازیابی برای سازماندهی فضای ذخیره به کــار برده می شود. چنین سیستم هایی باعث ایجاد سطح بالای تراکم موجودی می شوند.

البته در اینجا مباحثی درخصوص چگونگی جریان مواد در داخل بیرون و در طول تجهیزات تولید خودکار وجود دارد: مواد اولیه ای که توسط تامین کنندگان ارائه می شود توسط سیستم انتقال اتوماتیک مواد به سیستم ذخیره و بازیابی اتوماتیک (AS/RS) منتقـــل می شوند.

زمانی که لازم باشد& سیستم انتقال اتوماتیک مواد تمام مواد ضروری را از سیستم ذخیره و بازیابی اتوماتیک به مرکز کاری منتقل می کند که قطعات به تنهایی ساخته می شوند و قطعات نهایی توسط سیستم انتقال اتوماتیک مواد به انبار موقت در سیستم ذخیره و بازیابی اتوماتیک منتقل می شود و زمانی که برای مونتاژ محصول آماده شدند سیستم انتقال اتوماتیک مواد قطعات را از سیستم ذخیره و بازیابی اتوماتیک به خط مونتاژ منتقل می سازد.

محصولات نهایی توسط سیستم انتقال اتوماتیک مواد (AMTS) به انبار موقت در سیستم ذخیــــره و بازیابی اتوماتیک (AS/RS) منتقل می شود تا تولیدکننده برای توزیع آن آماده شود.

درنهایت محصول ازطریق شبکه توزیع بین مشتریان توزیع می شود البته براساس نیازهای تولیدکننده موجودی انبار ممکن است به صورت موردی انتقال یابد.

برای مثال مواد اولیه ممکن است به طور مستقیم به مراکز کاری و محصولات نهایی به شبکه های توزیع منتقل شود:

طرح قابل برنامه ریزی از محصولات و تولید آن کلید دیگری برای قادر ساختن تولیدکننده به پاسخگویی سریع در برابر تغییرات محیط تولیدی است.

طرح قابل برنامه ریزی که به عنوان طرح انعطاف پذیر نیز معروف است فناوری است که امکان طراحی ویژگیها را برای قطعه سیستم تولید یا فرایندی را فراهم می سازد که باید تغییر داده شود.

خمیرمایه این فناوری مـــدل تعاملی رایانه ای است که قطعه تولید سیستم یا فرایندی را تغییر می دهد که باید طراحی شود.

نمونه ای از چنین مدلی وجود دارد که مهندسان طراحی را قادر به توسعه طرحهای بدیل با تعامل آنها ازطریق مدل رایانه می سازد که مهندسان طراحی می توانند از مدل رایانه ای برای ارزیابی عملکرد هر طرح استفاده کنند. زمانی که یک سیستم تعامل رایانه ای گرافیکی برای طراحی به کار برده می شود با عنوان سیستم طراحی به کمک رایانه نامیده می شود.

دراین حالت یک مدل متحرک رایانه ای قطعه محصول یا سیستم را جابجا می کند. فناوری CAD به طور محسوسی قادر به کاهش زمان به کار رفته در فرایند طراحی محصول است و قادر به ارائه تحلیل کامپیوتر جزءبندی شده در رابطه با عملکرد موردانتظار از محصول است.

این فناوری حتی می تواند برای طراحی تجهیزات تولید به کار گرفته شود. یک مدل متحرک رایانه ای امکان هماهنگی سریع حرکت مــاشینها تجهیزات ربات ها و مواد به کار رفتــه در فرایند تولید محصول را ایجاد می کند و این موارد عبارتند از:

نرم افزاری که فعالیتهای هر ماشین ربات و قطعه ای از تجهیزات به کار رفته در تولید محصول را کنترل می کند. برنامه های اجرایی برای ماشینهای CNC وبرنامه های وظیفه ای برای ربات هـــــــــا نمونه هایی از چنین نرم افزارهایی هستند.

نرم افزاری که عملکرد تمام ماشین های کنترل شونده رایانه ای ربات ها و قطعات تجهیزات به کار رفته در تولید محصول نهایی را هماهنگ می سازد.

تولید به کمک رایانه می تواند به کاربردهای روی خط تولید و خارج از خط تولید که شامل کنترل فعالیتها و ترکیب فعالیتهای سخت افزار رایانه ای تقسیـــم شود که در تولید محصول به کار رفته است.

کاربردهــای مستقیم می تواند شامل تهیه نرم افزار ذکر شده در بالا و فعالیتهایی باشد که در تولید محصول فعالیت خط تولید موجودی انبار مواد و برنامه ریزی جریان نقدی تاثیرگذار است.

تــرکیب فعالیتهای بخش سخت افزار رایانه ای به کار رفته در محصولات با بخش قابل برنامه ریزی از محصول یک سیستم پیچیده اطلاعاتی است. عصاره چنیـــن سیستم اطلاعاتی پایگاه داده های آن است. پایگاه اطلاعاتی ویژگیهای مهندسی محصول و سخت افزارهایی که در تولید محصول و فرایند تولید به کار می رود را با هم مرتبط می سازد.

فرایند طراحی محصول و تولید آن به صورت مستقیم به این پایگاه اطلاعاتی مربوط می شود. همچنین داده ها می توانند استفاده حذف و یا طی فرایند طراحی تغییر داده شوند.

مثــال آماده کردن برنامه اجرایی برای ماشین های CNC که از سیستم CAD استفاده می کند نمونه خوبی است. زمانی که نرم افزار CAM با نرم افزار CAN ترکیب شود یک پایگاه اطلاعاتی واحد می تواند مورداستفاده قرار بگیرد.

تغییرات در فرایند تولید ممکن است به تغییرات در سخت افزار رایانه ای به کار رفته در فرایند تولید منجر گردد (ابزارهای ماشین CNC ربات ها AMTS) و همچنین تغییـراتی را در داده هایی ایجاد کنــد که ویژگیهای خط تولید را تعیین می سازد.

مهندسان ازطریق سیستم طراحی به کمک رایانه با پایگاه اطلاعاتی مهندسی مرتبط بوده و ازطریق آن محصول یا تاسیسات تولیدی را طراحی یا تغییر می دهند.

همچنین سایر مهندسان و محققان عملیاتی که با پایگاه اطلاعاتی داده های مهندسی در ارتباط هستند می توانند فرایند تولید را طراحی یا تغییر دهند.

البته با استفاده از سیستم تولید به کمک رایانه (CAM) مهندسان و یا برنامه ریزان با پایگاه اطلاعات مهندسی در ارتباط بوده تا ضمن توسعه نـــرم افزارهای موردنظر آنها را به روز می کنند.

بدیهی است داده هایی که باید توسط انسان منتقل شوند ممکن است به صورت غیرقابل اجتنابی با افزایش در خطا همراه باشند لذا ترکیب فرایند تولید خودکار با طراحی قابل برنامه ریزی از محصول و تولید آن باعث کمک به کاهش واقعی زمان بین طرح محصول و تکمیل آن می شود و این امکان پاسخگویی هرچه سریعتر به تغییرات ازطریق ترکیب فعالیتهای برنامه ریزی با طراحی محصول و تولید آن فراهم می سازد. این فعالیتها شامل برنامه ریزی:

سطوح تولیدی؛

سطوح موجودی مواداولیه؛

قطعات نیمه ساخته قطعات کامل و محصولات نهایی؛

سفارش مواد اولیه و اجزای سازنده؛

جریان نقدی؛

ترفیعات.

سیستم اطلاعــــاتی که طراحی قابل برنامه ریزی از محصول و تولید آن را با هم ترکیب کرده در شکل 1 تشریح شده است.

سیستم اطلاعاتی در شکل یک مطرح شده دارای دو پایگاه اطلاعاتی مجزاست؛ پایگاه اطلاعات مهندسی و دیگری پایگاه اطلاعات تجاری و همچنان که قبلاً توضیح داده شد پایگاه اطلاعات مهندسی شامل داده های مربوط به محصول و تاسیسات تولیدی و فرایند تولید می شود.

همچنین این سیستم شامل داده های تکنولوژیکی فعلی و اطلاعات مربوط به محیطهای تولیدی همچون مسیرهای موجود در سبک طراحی محصول است. پایگاه اطلاعات تجاری شامل داده هایی به شرح زیر است:

تاسیسات تولید؛

سطوح موجودی انبار؛

عرضه مواداولیه و اجزاء سازنده؛

شبکه توزیع؛

فروش و بازاریابی؛

جریان نقدی؛

سیستم حسابداری؛

رقابت.

لازم به ذکر است پایگاه داده های تجاری جهت پاسخ به تغییرات مهم در تولید به صورت دوره ای به روز می شود که این کار به خاطر پیش بینی فروش و فعالیتهای برنامه ریزی انجام می گیرد.

ا ترکیب فعالیتهای مربوط به برنامه ریزی با طراحی قابل برنامه ریزی از محصول و تولید آن امکان تنظیم خودکار حجم تولید و ترکیب محصول را فراهم می سازد.

سیستم اطلاعاتی که در شکل یک نشان داده شده امکان تغییر خودکار نرم افزار کنترل فرایند تولید در هر لحظه که حجم و ترکیب محصول به روز می شود را فراهم می سازد.

سیستم اطلاعــــاتی که طراحی قابل برنامه ریزی از محصول و تولید ترکیب می کند به تولید یکپارچه رایانه ای معروف است.

سیستم اطلاعاتی مذکور همچنین می تواند برای هماهنگ کردن ارتباط خودکار فعالیتهای تولید با توزیع کنندگان و تامین کنندگان به کار برده شود.

انتقال خودکار اطلاعات مربوط به توزیع محصول و فروشها می تواند کارایی سیستم تولید یکپارچه رایانه ای را از طریق تبادل خودکار اطلاعات با تـــــامین کنندگان با برنامه های توزیع بهبود بخشد. البته در این بین بسیاری از تولیدکنندگان طراحی و تولید اجزای سازنده یا حتی تمام قطعات مربوط به محصـــولاتشان را ازطریق پیمانکاری انجام می دهد.

فرایند طراحی محصول به طور کارآمد و اثربخش امکان معرفی سریع طراحی خوب محصول قابل اطمینان که برای تولید راحت باشد را برای شرکتها فراهم می سازد. چنین موفقیتی ممکن است ازطریق استفاده از نگرش تیم چندمنظوره برای طراحی محصول حاصل شود.

در این روش زمان توسعه محصول کوتاه می شود. علاوه بر این تلاش پیوسته برای ایجــــاد تغییرات هزینه آور بعدی را کاهش می دهد و اغلب در محصول با کیفیت بالا آشکار می شود که این بدین خاطر است که بسیاری از بخشهای فرایند تولید هنوز در مراحل آغازین فرایند توسعه قرار دارند. برای بهبود کارایی تولید یکپارچه رایانه ای ارتباط تکنولوژیکی با فروشگاههای خرده فروشی عمده فروشی ها و یا تامین کنندگان باید خودکار شده و با فعالیتهای تولید ترکیب گردد. و البته کارایی فرایندهای شبکه ارتباط خودکار باید حتی بیشتر از اینها توسعه دادها شود.

برای مثال چنانچه تامین کنندگان به استفاده کامل از ارتباط خودکار بین شرکتهای خود و تولیدکننده هستند باید فعالیتهایشان را خودکار سازند.

بنابراین یک شرکت خودکار زمانی موفق است که تقریباً تمام زنجیره تامین یکپارچه رایانه ای (CISC) را خودکار سازد.

اجزای چنین زنجیره تامینی می تواند شامل تـــــولیدکنندگان تامین کنندگان عمده فروشان خرده فروشان شرکتهای حمل و نقل صنایع مناسب خدماتی و مشتریانی باشد که از اینترنت استفاده می کنند.

برای حفظ سرعت در نوسانات غیرمنتظره بازار و همچنین تغییرات سریع در رقابت سلیقه مشتری و محیط بازار نیاز به درجه بالایی از انعطاف پذیری است.

مشکلات تکنولوژیکی که مهندسان در طراحی زنجیره عرضه یکپارچه رایانه ای (CISC) با آن مواجه می شوند عیناً همان مشکلاتی هستنــــدکه در طراحی CIM پیدا می شوند با این تفاوت که در اینجا با درجه بالایی از پیچیدگی تکنولوژیکی مواجه هستیم که شامل موارد زیر می شود:

طراحی نرم افزار و سخت افزاری که با هم رابطه متقابل یکسان داشته و همچنین انواع تبادل داده ها برای ادغام تجهیزات فروشندگان مختلف را انجام می دهند؛

طراحی سیستم کنترل اصلی هوشمند و سازگار که بتواند در زمان واقعی با حوادث غیرمترقبه در سیستم هماهنگ شود؛

توسعه الگوریتم های منطبق برای خط تولید کنترل زمان واقعی توالی برنامه ریزی بازرسی جریان مواد و اطلاعات نگهداری حفاظتی؛

ایجاد سیستم های محاسباتی که به اندازه کافی با سرعت محاسبات زمان واقعی هماهنگ باشد؛

توسعه مدل هایی برای کمک به مدیریت عالی جهت ارزیابی و تعدیل سود

استراتژیک و هزینه اتوماسیون برای سطوح مختلف پیچیدگی و بزرگی سیستم؛ توسعه سیستم های تجارت الکترونیک با سطوح مناسب از ایمنی داده ها.

برای هماهنگی درون سازمانی و بین سازمانی و ترکیب کارآمد فعالیتهای در طول زنجیره تامین شرکتها باید ابتدا فعالیتهای بین سازمانی خود را ترکیب کنند.

برای برنامه ریزی منابع موسسه (ERP) سیستم های نرم افزاری برای ارتباط و ترکیب فعالیتهای متنـــوع تجاری شرکتها طراحی شده اند که به طورمحسوس قادر به بهبود و هماهنگی فعالیتهای تجاری هستند.

سیستم نرم افزاری برنامه ریزی منابع موسسه از چندین سلول تشکیل شده که هر سلول برای حمایت قسمت عملیاتی خاص (مالی حسابداری تولید تدارکات فروشها و توزیع یا منابع انسانی) طراحی شده است و تمام سلولها از پایگاه اطلاعاتی جامع یکسانی استفاده می کنند و با سایر سلولها نیز مرتبط هستند.

فناوریهای متعددی به عنوان بخشی از هماهنگی درون سازمانی در طول زنجیره های تامین مورداستفاده قرار می گیرد. این فناوریها شامل تبادل الکترونیکی داده ها (EDI) که برای تسهیم داده ها در دادوستدهای تجاری بارکد کردن ثبت داده ها در نقطه فــــــروش شماره گذاری وسیله حمل جهت تشخیص انتقال دهنده ها در کانال های حمل و نقل و اینترنت است که برای تسریع و تسهیل فعالیتهای تجاری به کار برده می شود.

EDI شکل استاندارد روابط درون سازمانی مبادلات تجاری ازطریق ارتباط رایانه به رایانه است. با EDI اطلاعات سفارش که توسط شرکت در طول زنجیره به وجود می آید به صورت مستقیم از رایانه شرکتهــا به رایانه تامین کنندگان آنها ارسال می شود.

اطلاعات مربوط به صورت حسابهای تامین کنندگان به طور مستقیم از رایانه های تامین کننده به رایانه سفارش دهنده ها ارسال می شود.

فناوری تبادل الکترونیکی داده ها (EDI) ازطریق ایجاد امکان انتقال سریع فایل های گرافیکی حجیم در طول سیستم های طراحی به کمک رایانه CAD به فرایند مهندسی همزمان کمک می کند.

حال چنانچه سیستم برنامه ریزی منابع موسسه (ERP) با فناوریهای اطلاعاتی همچون تبادل الکترونیکی داده ها (EDI)که برای هماهنگی و ادغام فعالیتهای درون سازمانی ایجاد شده ترکیب شود بسیاری از فعالیتهای زنجیره های تامین می توانند بهینه شود و چنین ادغامی بنابه دلایل زیر ممکن است با مشکلاتی همراه باشد.

شرکتهای موجود در زنجیره تامین ممکن است از سیستم های برنامه ریزی منابع موسسه (ERP)غیررقابتی استفاده کنند؛

تمام شرکتهای موجود در زنجیره های تامین به طور همزمان از سیستم های برنامه ریزی منابع موسسه (ERP)استفاده نکنند؛

سیستم های تبادل الکترونیکی داده ها (EDI) نیازمند اطلاعاتی هستند که در شکل خاص استاندارد منتقل شود که این ترکیب تبادل الکترونیکی داده ها (EDI)با برنامه ریزی منابع موسسه (ERP)را چالش آور کرده است.

البته فناوری «جاوا» دارای نیروی بالقوه برای حل این مشکلات اجرایی است و همزمان فناوری مذکور یک ابزار محاسباتی را برای کنترل فرایند تولید و ادغام فعالیتهای موسسه ارائه می کند.

علاوه بر این این فناوری به عنوان ابزاری برای ترکیب سیستم های برنامه ریزی منابع موسسه (ERP)با فعالیتهای درون سازمانی ازطریق تبادل الکترونیکی داده ها (EDI)و اینترنت ظاهر شده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *