زماني كه مديري وارد محل كارش مي‌ شود و در جمع كارمندان قدم برمي ‌دارد، قدرت آن را دارد كه نگرش آن ‌ها را در آن روز يا حتي روزهاي بعد تغيير دهد. شما به عنوان مدير، مهم ترين عامل ايجاد انگيزه در كارمندان خود هستيد. كلمات، حالت بدن و حتي حالت چهره شما بر عقيده‌ي كارمندان در مورد طرز تلقي شما از آن‌ ها تأثيرگذار است. تمام اين عوامل كارمندان را از نظر شما درباره‌ي آن‌ ها و ميزان ارزش شان براي شما و شركت آگاه مي ‌سازد. رمز ايجاد روحيه و انگيزه قوي در كارمندان در انتقال اين احساس كه آن ‌ها براي شما مفيد و با ارزش هستند نهفته است. اگر كارمندان احساس كنند با كار خود نقش مهمي ايفاد مي ‌كنند، علاقه‌ي آن‌ ها به كارشان دو چندان مي شود و اهتمام بيشتري به آن مي ‌ورزند. براي برخي از كارمندان احساس ارزشمند بودن به اندازه‌ي درآمد خوب و فرصت‌ هاي ارتقاء حائز اهميت است. حال بايد ديد : چگونه مي ‌توانيم در كارمندان انگيزه ايجاد كنيم؟

حضور محسوسي داشته باشيد: حاضر شدن شما سر كار و اعلام حضورتان در آغاز روز لبخند را بر لبان كارمندان مي ‌نشاند. تنها با قدم زدن در محل كار و صبح بخير گفتن همراه با لبخندي بر لب معجزه مي‌ كنيد.

از كارمندان تعريف و تمجيد كنيد: لازم نيست تعريف و تمجيد از كارمندان شكل ويژه و خارق العاده‌اي داشته باشد. تنها با احترام قائل شدن براي آن ‌ها و به كاربردن الفاظي چون«لطفا» و«متشكرم» مي ‌توانيد به سادگي موجب تقويت روحيه‌ي كارمندان شويد. هم چنين، بيان عبارت ساده«كار بزرگي انجام دادي» به كارمندي كه استحقاق آن را دارد تأثير شگرفي برجا مي ‌گذارد.

اهداف شفاف و مشخصي داشته باشيد: بيان زمان سررسيدها، اهداف و ملزومات كار جهت انجام هر چه بهتر امور ضروري است. اما گاه با وجود اطلاع ‌رساني خوب تغييري در برنامه‌ ها رخ مي‌ دهد. اغلب اوقات اين تغييرات به تفصيل شرح داده نمي ‌شوند. در چنين مواقعي كارمندان احساس مي‌ كنند آن ‌قدر مهم نبوده‌اند كه در جريان دلايل اين تغييرات قرار گيرند. يا حتي ممكن است فكر كنند مدير شركت مرتكب اشتباه شده است. اين افكار انگيزه‌ي كارمندان را كم رنگ مي ‌سازد. براي پيشگيري از چنين مسائلي مي ‌توان مرتباً‌ نظر كارمندان را درباره امور كاري جويا شد و بدين وسيله اطمينان حاصل كرد كه آن ‌ها از اهداف و انتظارات مورد نظر مطلع هستند. بر اين اساس چنان چه برنامه‌اي با تغيير رو به ‌رو شد، دلايل اين تغيير را براي كارمندان شرح دهيد و به آن‌ ها اجازه دهيد در حل مشكل پيش‌ آمده مشاركت داشته باشند.

همواره نظر خود را درباره‌ي كار افراد اعلام كنيد: اجازه دهيد كارمندان از مواقعي كه كارشان رضايت ‌بخش بوده است آگاهي يابند. اين نكته در مواقعي كه كار آن‌ ها مورد رضايت نيست هم صادق است و شما بايد آن‌ ها را از عدم رضايت خود و دليل آن آگاه سازيد. اين مواقع فرصت مناسبي براي بهبود كار آن ‌ها فراهم مي ‌آورد. از آن‌ ها بپرسيد به عنوان مدير مي ‌توانيد كمكي به آن ‌ها بكنيد يا خير. هم چنين در انتظار نظرات آن‌ ها باشيد و با آن ‌ها به گفتگو بنشينيد. اين كار موجب مي شود آن‌ ها احساس كنند شما از كارشان دلخور نيستيد اما از صميم قلب مشتاق ياري آن‌ ها و حل مشكلات شان هستيد.

براي هر كار عكلس ‌العمل و واكنش متناسبي در نظر بگيريد: علاوه بر اعلام رضايت خود از كارهاي ارزنده كارمندان، براي آن ‌ها پاداش در نظر بگيريد. يك راه ارزان و مؤثر جهت قدرداني از آن ‌ها نوشتن نامه‌ هاي تشكر و قدرداني است. اما چنان چه كارمندي مطابق با اهداف و انتظارات شركت پيش نرود،‌ انگيزه‌ي كارمندان ديگر را از بين مي ‌برد. چرا كه كارمندان ديگر ممكن است فكر كنند اگر بقيه كاري را انجام نمي ‌دهند آن ‌ها چرا بايد انجام دهند. بنابراين بايد تبعات مناسبي براي عملكرد كارمندان در نظر گرفت.

نسبت به كارمندان خود شناخت بيشتري پيدا كنيد: تلاش براي شناختن كارمندان امري ضروري است. شما بايد درباره‌ي خانواده، فعاليت ‌هاي آن‌ ها پس از ساعات كاري و علايق ‌شان اطلاع كسب كنيد. اين كار به معناي فضولي در زندگي خصوصي آن ‌ها نيست،‌ بلكه به كمك اين اطلاعات مي ‌توانيد عوامل ايجاد انگيزه در آن‌ ها را شناسايي كنيد. افراد مختلف به شيوه‌ هاي متفاوتي انگيزه پيدا مي ‌كنند. ابتدا بايد دانست آن ‌ها از كار چه مي‌ خواهند. در زندگي به دنبال چه هستند و براي آينده چه برنامه‌اي دارند. گاه تحقق اهداف امري دشوار است. اما كمك به افراد براي نايل شدن به اهداف شغلي ‌شان بدون شناخت آن‌ ها امري غير ممكن است. بر دانسته ‌هاي خود بيافزاييد: به عنوان مدير شركت ايجاد انگيزه در محيط كار از وظايف شماست. بنابراين يادگيري شيوه ‌هاي جديد و ابتكاري اين امر نيز بر عهده‌ي شماست. براي اين منظور مي ‌توانيد از كلاس‌ هاي مرتبط يا آموزش ‌هاي الكترونيكي بهره جوييد. در بعضي از شركت‌ ها براي مديران برنامه ‌هاي كمك آموزشي ويژه‌اي فراهم است. اين روش براي آموزش شيوه ‌هاي جديد ايجاد انگيزه در كارمندان بسيار كارآمد است. چنان چه در شركت شما چنين دوره‌ هايي وجود ندارد، به بخش منابع نيروي انساني مراجعه نماييد و با آن‌ ها درباره‌ي اهميت افزايش دانسته‌ هاي خود صحبت كنيد. مجهز شدن به شيوه‌ هاي جديد و نوين يكي از راه‌ هاي رشد و ترقي تجارت‌ هاست.

ساعاتي را در كنار كارمندان سپري كنيد: روزانه چند دقيقه از وقت خود را به صحبت با كارمندان اختصاص دهيد. به آن ‌ها فرصت دهيد نظرات و دغدغه ‌هاي خود را براي شما بازگو كنند. اين امر حاكي از توجه شما به رضايت خاطر آن‌ ها از شركت است. حتي مي ‌توانيد به طور ماهانه، سالانه و يا طبق هر برنامه‌ي زماني ديگر به انتقادات و پيشنهادات كارمندان رسيدگي كنيد. با اين كار از نزديك پاي صحبت كارمندان مي ‌نشينيد و از نقاط ضعف و قوت شركت در طول آن دوره اطلاع مي‌ يابيد. گفتگو‌هاي سازنده،حتي اگر به شكل غير رسمي صورت گيرند در ايجاد انگيزه در كارمندان بسيار مؤثر هستند.

به احساسات كارمندان درباره‌ي موقعيت شغلي ‌شان توجه كنيد: بسياري از كارمندان كار خود را به اميد ارتقاء به مراتب بالاتر آغاز كرده‌اند. يك راه براي تقويت روحيه و انگيزه‌ي اين دسته از كارمندان گفتگو دربارهِ امكان ارتقاء و پيشرفت آن ‌هاست. اين مسأله ممكن است مربوط به ترفيع، يافتن موقعيت ‌هاي بهتر يا حتي كار در شركت‌ هاي ديگر باشد. شما بايد ثابت كنيد به آن چه براي آن‌ها مهم است اهميت مي ‌دهيد و آن ‌ها بايد باور داشته باشند شما براي كمك به آن ‌ها در جهت دستيابي به اهداف شان آن جا هستيد. آن گاه خواهيد ديد كه تلاش خود را مضاعف مي ‌كنند.

كارمندان را در جريان امور شركت قرار دهيد: شما به عنوان مدير شركت حتماً مي ‌دانيد هنگامي كه فرد مافوقي چيزي را از شما پنهان مي‌ كند چه حسي پديد مي ‌آيد. در اين شرايط حتي با آن كه مسأله‌ي محرمانه اي در ميان نيست،‌ رئيس تان شما را در جريان امور قرار نداده است. كارمندان شما ممكن است همواره دچار چنين احساسي باشند. با خبر نمودن آن‌ ها از مسائل شركت حتي در مواردي كه مستقيماً آن ‌ها را تحت تأثير قرار نمي‌ دهد از اهميت بالايي برخوردار است. كارمندان تمايل دارند از مسائل شركت آگاه و در آن سهيم باشند. برگزاري جلسات توجيهي به منظور اطمينان يافتن از آگاهي همه در مورد امور شركت فكر خوبي است. چنان چه امر حساس يا خارج از برنامه‌اي مانند يك بازديد در حال وقوع است، آن‌ ها را در جريان آن قرار دهيد. يك راه ديگر براي تقويت انگيزه‌ي كارمندان برگزاري جلسات در مواقعي است كه شركت در حال تغيير سياست ‌هاي موجود خود است. در اين جلسات نظرات كارمندان را جويا شويد. در آخر، بايد گفت ايجاد محيطي مطلوب براي شما و كارمندان تان بر عهدهِ‌ي شما است. شخصي مي ‌گفت: قدرت شما به اندازه‌ي ضعيف‌ ترين حلقه‌ي ارتباطي‌ تان است. تقويت انگيزه‌ي كارمندان اين پيوندها را محكم ‌تر مي ‌سازد و كادر شما را به گروه موفق‌ تري تبديل مي‌ كند.

منبع: www.tebyan-ardebil.ir

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *