ده گام كه بايد يك مدير الكترونيكي بايد رعايت كند عبارتند از: سرعت، انسان خوب، باز بودن، تمرين همكاري گروهي، انضباط، ارتباطات خوب، توانمندي مديريت محتوي، توجه به مشتري، مديريت دانش و مدير مثالي براي ديگران

 

اكنون به شرح هر يك از اين موارد ميپردازيم:

 

1- سريع بودن اهميت و ارزش بيشتري از بزرگ بودن دارد. شركتهاي بزرگ نمي توانند بعلت بزرگي سريع باشند. شركت هايي كه با اينترنت ارتباط تنگاتنگ دارند سريعتر از شركت هاي سنتي كه معمولا هر تصميم آنها 4 ماه طول مي كشد عمل مي كنند. تصميمات سلسله مراتبي يك روش افزايش سرعت است كه با كمك فناوري اينترنت و با استفاده از تجربيات ديگران مقدور مي شود. تصميمات سعي و خطا ديگر جوابگو نيست.

رئيس شركت اوراكل مي گويد اگرچه نرم افزار مي تواند باعث سرعت شود ولي اگر مدير الكترونيكي وجود نداشته باشد و سيستم كند و لخت باشد نرم افزار به تنهايي چاره كار نيست.

2- انسان بودن مهمترين عامل همكاري است. شركت ها نيز به تعداد نيروي انساني كمتر اما انسان تر و متخصص تر دارند. نيروي انساني متخصص و توانمند محيط شركت را خانه خود مي داند. مشاغل جديد را بهتر است با نيروي انساني جديد شروع كرد. نيروي انساني كه آموزشهاي لازم براي كار را ديده باشد و آموزش در طول عمر را پذيرفته باشد. مدير الكترونيكي بايد روشهاي جديد ارزيابي را آموخته و بكار گيرد.

3- طبيعت باز اينترنت باعث اين همه پيشرفت و موفقيت شده است. اقتصاد باز از طريق شبكه هاي مختلف زمينه پيشرفت فراوان را فراهم كرده و در سطح جهاني اقتصاد شبكه يك استاندارد شده است. اثرات اقتصادي و اجتماعي تجارت الكترونيك فضاي باز تجارت براي همه را فراهم كرده است. به همين دليل تجارت الكترونيك بعلت باز بودن به يك استراتژي بدل شده است.

 

سرعت.انسان خوب بودن.باز بودن.

بسياري از بنگاههاي اقتصادي به همكاران، مشتريان و تامين كنندگان درجه اي از دسترسي به بانك اطلاعاتي خود را مي دهند. آنها فكر مي كنند باز يودن اطلاعات به نفع خودشان است. (شايد ذكات علم نشر آن است همين رويه فكري باشد). اجازه دادن دسترسي ديگران به بانك اطلاعاتي صداقت را نويد مي دهد و باعث ارتباط بيشتر بنگاههاي اقتصادي مي شود.

4- اينترنت فرصتهاي زيادي براي همكاري گروهي بوجود آورده است. مدير الكترونيكي بايد راه هاي همكاري و كار گروهي كاركنانش را با سايرين چه درسطح مشتري، تامين كنندگان و يا شركتهاي همكار فراهم كند

 

تمرين همكاري گروهي.

تيمهاي مختلفي از شركتها حتي وقتي از هم فاصله زيادي دارند مي توانند امروزه با استفاده از ابزار فناوري اطلاعات با هم همكاري زيادي داشته باشند. مدير الكترونيكي بايد به منابع بيرون شركت توجه ويژه داشته باشد تا با هزينه كمتر و در زمان كوتاهتر منافع بيشتري بدست آورد

5- همكاري و باز بودن نياز به انضباط دارد. همچنان كه اينترنت با داشتن پروتكل و استاندارد مورد قبول همه كار مي كند، شركتها نيز بايد زمينه همكاري خود را بر اساس نظم و انضباط قابل قبول تعريف نمايند. بايد سعي كنيم كه در همه كارها مخصوصاً كارهايي كه قرار است به شيوهاي الكترونيكي انجام شوند، انضباط داشته باشيم

6- ارتباطات اجتماعي و كاري تعريف شده و خوب زمينه بسياري از همكاريهاي بين شركتها و با مشتريان و تامين كنندگان خود است. ارتباطات اجتماعي داخل و بيرون كارخانه بايد به گونه اي برقرار شود كه همه چيز شفاف و قابل قبول باشد

بايد ارتباطات آنقدر قوي باشد كه همواره همه اطلاعات حتي از طريق اينترنت در اختيار طرفين شركتهاي همكار باشد

7-محتواي ديجيتالي و مديريت وب سايت مي تواند توانمندي مديران را بشدت تقويت كند

 

انضباط.ارتباطات خوب. .توانمندي مديريت محتوا.

 

8-توجه به مشتري در يك مديريت الكترونيكي بشدت افزايش يافته است، مدير الكترونيكي يكي از دغدغه هاي اصلي اش توجه لحظه اي به مشتري است

IBM مي گويد ما 80% اطلاعات خود را از وب سايت پوياي شركت با هزينه اي بسيار كمتر از روش سنتي بدست مي آوريم. كليه ارتباطات مدير با محتواي ديجيتال توانمندي او را بشدت افزايش مي دهد.توجه به مشتري.

ابزار الكترونيكي باعث عميق تر شدن رابطه مشتري با شركتها شده است. با توسعه مديريت الكترونيكي يك مدير الكترونيكي بجاي فكر كردن به مشتريهاي بزرگ به مشترهاي كوچك توجه بيشري دارد

مديران الكترونيكي كه رابطه نزديكتري با مشتري دارند بر حسب سلايق مشتري اقدام به توسعه توليد و تنوع محصولشان را مي كنند

9-مديريت دانش بايد براي يك مدير الكترونيكي كاملاً شناخته شده باشد

 

.مديريت دانش.

فناوري اطلاعات و ارتباطات شرايطي را فراهم كرده است كه دانش كاركنان بتواند بسرعت ارتقاء يافته و هر روز بر حرفه آنها افزوده شود. با ايجاد پايگاه دانش در شركت مي توان نه تنها دانش كل شركت را در اختيار داشت بلكه مي توان از تجربيات شركتهاي رقيب هم استفاده كرد.


بايد دانش را به شركت گذاشت و رقابت را به سطح بازريابي آورد تا هر روز بر دانش شركت افزوده گردد


10-مدير مثالي براي ديگران.

بنابراين بايد مديران الكترونيكي در شركت مثالي براي ديگران باشند تا بقيه كاركنان هم به سمت استفاده از فناوري در شركت باشند.

متاسفانه در بيشتر شركتها كاركنان از علاقه مديران نسبت به اينترنت و استفاده از آن آگاهي دارند و اگر بدانند مدير به استفاده از اين فناوري علاقه نشان نمي دهد آنها نيز خود را ارتقاء نمي دهند! در بعضي از شركها هم اختلاف بين مديران بي اطلاع، و كاركنان آگاه در اين زمينه وجود دارد

بساري از رئوساي شركتها در اروپا و آسيا نمي دانند چطور از اينترنت استفاده كنند و يا حتي نمي توانند يك پست الكترونيكي بفرستند. اينگونه مديرها حتي حوصله ديدن چند صفحه وب شركتهاي رقيب را هم ندارند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *